//mail hisobla //mail

Uzoq Barabanlar

Uzoq Barabanlar

Seminole qal'asini vayron qilgandan so'ng, amerikalik askarlar va ularning qutqarilgan hamrohlari xavfsizlikka erishish uchun xavfli Everglades va dushman hindularga duch kelishlari kerak.