//mail hisobla //mail

Yomon o'g'il

Yomon o'g'il

Bruno qamoqdan ozod qilinadi. U ish qidiradi va yangi hayot boshlashga harakat qiladi. Uning birinchi bekati otasining kvartirasida.